Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı No:163 / K:6, D:12 Beşiktaş / İSTANBUL
tren

Uluslararası Sözleşmeler

Anasayfa » Mevzuat » Uluslararası Sözleşmeler
06.05.2021
Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi
Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)Aşağıdaki Sözleşme 14/04/2004 tarih ve 25433 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5115 Sayılı “Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile onaylanmıştır.ÖnsözBu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler...
06.05.2021
1996 Tarihli Uluslararası WIPO Telif Hakları Andlaşması
WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876 Karar Sayısı : 2008/13597 Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilen; (1) 2/5/2007 tarihli ve 5646 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması”na, (2) 2/5/2007 tarihli ve...
06.05.2021
1996 Tarihli Uluslararası WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması
Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876Karar Sayısı : 2008/13597 Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilen; (1) 2/5/2007 tarihli ve 5646 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması”na, (2) 2/5/2007 tarihli ve 5647 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan...
06.05.2021
1994 Tarihli Uluslararası TRIPS Sözleşmesi
FİKİR MÜLKİYETİ HAKLARININ TİCARİ NİTELİKLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA(AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTYRIGHTS)(TRIPS Agreement 1994) Üyeler, Uluslar arası ticaretteki engel ve çarpıklıkların azaltılmasını, düşünce ürünleri üzerindeki mülkiyet haklarının etkili ve yeterli bir şekilde korunmasını geliştirme gereksinmesinin dikkate alınmasını ve düşünce ürünleri üzerindeki mülkiyet haklarının meşru ticarete engel oluşturmaması için  gerekli...
06.05.2021
1971 Tarihli Uluslararası Bern Sözleşmesi
EDEBİYAT VE SANAT ESERLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN BERN SÖZLEŞMESİ (Paris Belgesi 24 Temmuz 1971, 2 Ekim 1979 tarihlerinde tadil edilmiştir.) Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını mümkün olduğu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde korumak ortak arzusu ile hareket ederek,1967 yılında Stockholm’de yapılan Revizyon Konferansı çalışmalarının...
06.05.2021
1961 Tarihli Uluslararası Roma Sözleşmesi
İCRACI SANATÇILAR, FONOGRAM YAPIMCILARI VE YAYIN KURULUŞLARININ KORUNMASINA DAİR 26.10. 1961 TARİHLİ ROMA SÖZLEŞMESİ Akit Devletler, icracı sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının haklarını koruma isteğinden hareketle aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. Madde 1 Bu Sözleşmede öngörülen koruma, edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif haklarının aynen korunmasını sağlayacak ve bu haklara hale...
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: