Gayrettepe Mah. Barbaros Bulvarı No:163 / K:6, D:12 Beşiktaş / İSTANBUL
tren

FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEKBİRLİKLERİ TİP STATÜSÜ

06.05.2021

30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete
Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2003/5167


Ekli “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü”nün onaylanması; Kültür Bakanlığı’nın 27/12/2002 tarihli ve 9520 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler
Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi …… da olmak üzere ……Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.
Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7 nci maddesi uyarınca ………alanında faaliyet gösterir

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: